What are you listening to at the moment?


Gumaystaha dhacaayaa
Geeridu dhibaysaa
Wakhtigii dhammaayoo
Wuu dhaqaaqi doona
Ninkii dhoof ku yimi baa
Geeridu dhimmaysaa
Wakhtigii dhammaayoo
Wuu dhaqaaqi doonaa
 
Top