write me a love song in somali

Villainess

smooth talk on a rainy summer evening
men, gimme your best shot at a somali love song. u have until tomorrow to come up wit it:denzelnigga:
 
men, gimme your best shot at a somali love song. u have until tomorrow to come up wit it:denzelnigga:
Vers 1
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii

Vers 2
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii

Vers 3

Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
 

Villainess

smooth talk on a rainy summer evening
Vers 1
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii

Vers 2
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii

Vers 3

Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
Nayaa orood oo biris iyo iyo hilib soo kerii
u won :rejoice:
 

Basra

LOVE is none smelly Dhuuso.
Let Them Eat Cake
VIP
Alaa foolxum badanaa

iiggaa fuqqq ya ibn foolxum badanaa

badanaa badanaaaaaaaaa

foqol foolxuumo badanaaaa
 

Trending

Top