What's the plural of waryaa and naayaa

Discussion in 'General' started by Libaaxseendheer, Mar 18, 2019.

  1. Libaaxseendheer

    Libaaxseendheer

    Joined:
    Nov 15, 2018
    Messages:
    5,524
    Ratings:
    +6,617
  2. Tjioux

    Tjioux the pussy is never yours, its just your turn.

    Joined:
    Apr 22, 2017
    Messages:
    1,593
    Ratings:
    +2,887
    Waaryala? Naayala?
     
  3. Mr.Haggis

    Mr.Haggis Boqorka Puntland VIP

    Joined:
    Feb 5, 2017
    Messages:
    3,278
    Ratings:
    +3,294
    correct
     
    • Like Like x 1
  4. AIOPZ

    AIOPZ Pan-Islamist

    Joined:
    Feb 16, 2019
    Messages:
    1,804
    Ratings:
    +2,955
    I've heard it as waaryayoo for men but I've never heard the plural for women.
     
  5. CaliTedesse

    CaliTedesse Soomaal, Jareer Nose, Cushite & Afrow-Black-Ayrab VIP

    Joined:
    Sep 10, 2018
    Messages:
    8,224
    Ratings:
    +13,136
    Waryaada Naayaada
     
    • Like Like x 6
  6. Libaaxseendheer

    Libaaxseendheer

    Joined:
    Nov 15, 2018
    Messages:
    5,524
    Ratings:
    +6,617
    I've heard waryaara.
     
  7. Libaaxseendheer

    Libaaxseendheer

    Joined:
    Nov 15, 2018
    Messages:
    5,524
    Ratings:
    +6,617
    Screenshot_2019-03-18-16-33-27~2.png
     
    • Funny Funny x 3
  8. Nuur Iidaan

    Nuur Iidaan

    Joined:
    Dec 24, 2018
    Messages:
    1,168
    Ratings:
    +2,685
    :browtf::dwill::cosbyhmm:

    What gobol do they say it with an L?

    I say Waryaada/waryaadaheen like @CaliTedesse
     
    • Like Like x 2
    • Funny Funny x 1
  9. CaliTedesse

    CaliTedesse Soomaal, Jareer Nose, Cushite & Afrow-Black-Ayrab VIP

    Joined:
    Sep 10, 2018
    Messages:
    8,224
    Ratings:
    +13,136
    Bro these people mean what we mean but have no knowledge of writing Somali their level is cunug.
     
    • Like Like x 1
    • Funny Funny x 1
  10. Gibiin-Udug

    Gibiin-Udug I ❤️ Puntland Staff Member Moderator

    Joined:
    Feb 17, 2016
    Messages:
    26,846
    Ratings:
    +50,029
    We shouldn't use the word nayaa anymore.

    Let's ban that word!
     
  11. Kodeen

    Kodeen

    Joined:
    Jun 15, 2018
    Messages:
    2,733
    Ratings:
    +4,104
    Waryaarahe
     
    • Like Like x 2
  12. Libaaxseendheer

    Libaaxseendheer

    Joined:
    Nov 15, 2018
    Messages:
    5,524
    Ratings:
    +6,617
    Interesting. Would you be okay with your lover calling you it?
     
  13. Gibiin-Udug

    Gibiin-Udug I ❤️ Puntland Staff Member Moderator

    Joined:
    Feb 17, 2016
    Messages:
    26,846
    Ratings:
    +50,029
    No, I will upper cut him if he does that.
     
  14. Libaaxseendheer

    Libaaxseendheer

    Joined:
    Nov 15, 2018
    Messages:
    5,524
    Ratings:
    +6,617
    You got some bland ass sex life.
    :kodaksmiley:
    "Abaayo diyaarmiyaa tahay. Waan galinayaa mar dhow. Waan galiyey. Walaal ma bes baa kaa dhahaa. Waan dhameeyay. Kheyr baan kuu rajee nayaa."
    *shakes hands*:bell:
     
Verification:
Draft saved Draft deleted
Loading...

Share This Page