Somalia documentary (1987)

ENG: Documentary concerning the activites traditionally performed by women in villages (building of the traditional Somali hut, gathering of corn and wood). The construction of a shed: traditional means of measuring (steps, feet, hands) and forniture. Therapeutic rite of the "Lumbi", performed to cure possession or just for fun (dances, music, sacrifice of an animal), in use among farmers; the domestic space in the "mundul" (hut).

SOM: Filin dukumentari ah oo ku saabsan hawsha ay haweenku caada ahaan ay ka qabtaan tuulooyinka, (mindhoobidda, guri keennidda: badarka, qoryaha iyo biyaha). Ragga oo qabta baraako dhisidda (iyagoo cabbir ahaan u adeegsanaya: tallaabo, dhudhun iyo taako) iyo sariir diyaarinta. Ciyaarta Luumbiga oo loo samaynaayay qof xanuunsan.

 

Latest posts

Top