OMG, This Somali Boy Is Possessed By Jinns

Dadka cadoow waaye especially somalidha.
Inaan yar oo dadhaal dheer sameyey oo wax baran rabo bey xasdayaan jiraanku mise kuwa reerkiisa ka mid ah.
 
Top