somalia back on world stage

  1. kickz

    Egypt Prez Sisi has asked Somalia to mediate Ethiopia v Egypt dam dispute

    Time to bargain for a free Ogaden:diddyass:
Top