Ethiopian Slaves in Lebanon

Status
Not open for further replies.
Dutch daily newspaper https://www.volkskrant.nl/buitenlan...hash=9cd4793417caf5e5604b22afe8c6a11e08bf371e

Een echte, uit Ethiopië. Nog geen 20 jaar, vers uit Afrika geïmporteerd. Direct na aankomst op het vliegveld van Beiroet hadden mijn vrienden haar paspoort ingenomen: dat is hier een wettelijk vereiste. Slaven houden mag in Libanon, maar je moet er wel voor zorgen dat ze niet weglopen.

Slaaf - de officiële, politiek correcte benaming is 'helper', maar iedereen spreekt gewoon van slaven.

Ook wel: 'Sri Lankanen'.

Ook Ethiopiërs heten hier een 'Sri Lankaan'. Donker, klein en uitschot - ze lijken toch allemaal op elkaar. Sloffend op hun plastic slippers door de stoffige straten van Beiroet, behangen met tassen vol boodschappen achter hun hooggehakte eigenaresses, 's avonds weggestopt in een raamloze dienstbodekamer achter de keuken.

Een praktijk die in Europa op zijn minst leidt tot enig postkoloniaal gefrons, wordt in de Arabische wereld met veel enthousiasme omarmd. Het houden van slaven is hier in Libanon niet laakbaar, maar juist handig en hip.


Google Translate

A real one, from Ethiopia. Less than 20 years old, imported fresh from Africa. Immediately after arrival at Beirut airport my friends had taken her passport: that is a legal requirement here. Slaves are allowed in Lebanon, but you have to make sure they do not run away.

Slave - the official, politically correct name is 'helper', but everyone simply speaks of slaves.

Ethiopians are also called a 'Sri Lankaan' here. Dark, small and scum - they all look alike. Slinking on their plastic slippers through the dusty streets of Beirut, papered with bags full of groceries behind their high-cut owners, in the evening tucked away in a windowless service room behind the kitchen.

A practice that at least leads to postcolonial fons in Europe is embraced with great enthusiasm in the Arab world. The keeping of slaves is not reprehensible here in Lebanon, but rather handy and hip.

When the girls run away, the Lebanese security service comes to the rescue: the fugitives are locked into a parking garage converted under prison under a motorway viaduct. They sometimes camp home for months, waiting for a one-way ticket.

479
 
Last edited:

Von

With blood and Iron will we reach the fatherland
How are Ethiopians always getting into these situations :dead:
 
Status
Not open for further replies.
Top