papa

  1. HuunoHunter

    Soo Gala: Your papa Trump with a beard.

    Your father looking alpha asf. 1. TRUMP SANCHEZ. 2. WADAAD TRUMP. 3. TRUMP HOYODAA BAAN CUNA. :trumpsmirk: @Bidaar Wanagsan @ArchBishopofAtheism @AbdiJew
Top