gambar

  1. Saalax Bidaar

    Appreciation Thread For Gambar

    Dhaqankiyo Asluubtiyo Dhalaalkiyo Quruxdaa Qeyrkaa ku dhaafto @Gambar Lama Dhalin Adoo kale I want to show my gratitude and appreciation for the lady of few words but full of wisdom. She is the calm in the midst of the storm, the authority in chaos, never agitated, always in control. She...
Top