crine

  1. ironclad urchin

    DHUSH DHUSH!: tuugo iyo mirqaan, muran ee uu dhashayn.

    :sheed: :sheed:
Top